adex
Nasze produkty

Mikro i miliomomierze

mierniki bardzo małych rezystancji
Miliomomierz AD-7010

AD-7010 0,1µΩ 10A

Miliomomierz typu AD-7010 to nowoczesny miernik przeznaczony do pomiarów bardzo małych rezystancji elementów przewodzących urządzeń elektroenergetycznych, podobnie jak wcześniejszy model AD-710. Miernik posiada wbudowaną drukarkę termiczną, możliwość podłączenia do komputera oraz pamięć ponad 16 tysięcy wyników pomiarów. Ponadto miernik został wyposażony w kilka trybów pracy komparatora. Przyrząd posiada możliwość temperaturowej kompensacji rezystancji dla wybranego materiału przewodnika.

Karta miernika

Mikroomomierz AD-7110

AD-7110 10nΩ 100A

Mikroomomierz typu AD-7110 to nowoczesny miernik przeznaczony do pomiarów bardzo małych rezystancji elementów przewodzących urządzeń elektroenergetycznych prądem do 100 A. Miernik posiada wbudowaną drukarkę termiczną, możliwość podłączenia do komputera oraz pamięć ponad 16 tysięcy wyników pomiarów. Ponadto miernik został wyposażony w kilka trybów pracy komparatora. Przyrząd posiada możliwość temperaturowej kompensacji rezystancji dla wybranego materiału przewodnika.

Karta miernika

Miliomomierz AD-710

AD-710 1µΩ 10A

Przyrząd typu AD-710 przeznaczony jest do pomiarów z dużą dokładnością rezystancji elementów przewodzących urządzeń elektroenergetycznych: uzwojeń silników, transformatorów, szyn przewodzących, kontroli stanu zacisków, połączeń śrubowych, styków przełączników i styczników.

Karta miernika

Mikroomomierz AD-7100

AD-7100 0,1µΩ 100A

Miernik bardzo małych rezystancji Mikroomomierz typ AD-7100 jest nowoczesnym miernikiem służącym do 4-zaciskowego pomiaru rezystancji elementów przewodzących takich jak: styki przekaźników, zaciski, połączenia dociskowe, śrubowe, lutowane, itp.

Karta miernika