ADEX Urządzenia Pomiarowe

Pomiar rezystancji izolacji

Miernik rezystancji izolacji

Nasze mierniki to doskonały wybór w przypadku pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych, instalacji elektrycznej w domu i pomieszczeniach, rezystancji izolacji uzwojeń silników, transformatorów i innych urządzeń!

Jakość izolacji ma ogromne znaczenie. Od tego zależy bezpieczeństwo pracy i prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych. Dzięki naszym miernikom zmierzysz wartość rezystancji izolacji oraz inne parametry pozwalające wykryć pogarszający się stan instalacji elektrycznej. Szeroki zakres napięć pomiarowych umożliwia wykonanie pomiarów dowolnych obiektów.

Pomiar bardzo małych rezystancji

Miernik małych restancji, miliomomierz i mikroomomierz

W energetyce bardzo ważną rolę odgrywa rezystancja styków, a w szczególności rezystancja połączeń wysokoprądowych. Straty energii wywołane słabym połączeniem i możliwość osiągnięcia wysokiej temperatury z powodu złego styku są niepożądane. Różnice rezystancji już na poziomie kilku mikroomów mają ogromny wpływ na straty energii. Dzięki naszym miernikom można bardzo łatwo i szybko ocenić stan badanych elementów.

Mierniki bardzo małych rezystancji naszej produkcji pozwalają zmierzyć rezystancję zestyków niełączeniowych i łączeniowych już od wartości ułamków mikroomów przy odpowiednio wysokim prądzie pomiarowym.

Za pomocą naszych mierników możliwy jest także pomiar rezystancji uzwojeń silników lub transformatorów wielkiej mocy.

Pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu

Miernik rezystancji uziemień i rezystywności gruntu

Zmiany rezystywności gruntu powodują zmiany rezystancji uziemienia. Ze względu na bezpieczeństwo chronionych urządzeń ważne jest określenie maksymalnej rezystancji, jaką badane uziemienie może osiągnąć. Ma to ogromny wpływ na jakość ochrony odgromowej.

Przyrządy produkowane przez ADEX pozwalają na pomiar i ocenę stanu instalacji odgromowych. Pomiary rezystancji uziemień dokonywane są metodą techniczną, trójzaciskową. Pomiary rezystywności gruntu wykonywane są metodą czterouziomową.